ข่าว

ข่าว > News

137 พิลลาร์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ร่วมมือกับเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค ในจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์บริบาลช้าง หรือเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่แตง ในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยคุณแสงเดือน ชัยเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์ และประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม คุณแสงเดือนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในช้างเป็นอย่างดี เธอได้ทุ่มเท และอุทิศชีวิตเพื่อช่วยเหลือช้างจากการถูกทารุณทุกประเภท จึงทำให้ปัจจุบันศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้ มีช้างในความดูแลถึง 105 เชือก ตั้งแต่วัยแรกเกิดไล่เรียงไปจนถึงช้างที่มีอายุมาก และยังรวมไปถึงสุนัข แมว ควาย และสัตว์อื่นๆที่ถูกทอดทิ้งอีกมากมาย

นอกเหนือจากการช่วยเหลือ และอนุรักษ์ช้างแล้ว การปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่ทางศูนย์ได้กระทำอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค โดยรอบศูนย์แห่งนี้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นาๆชนิดที่ถูกปลูกขึ้นกว่า 100,000 ต้น ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นถึง 13 ชนิด อาทิ ต้นจามจุรีทอง ต้นมะเดื่อ ต้นไทร และต้นกระถิน

การร่วมมือกันระหว่างเครือโรงแรม 137 พิลลาร์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท และเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค เริ่มต้นขึ้นจากการที่คุณแอน แอโร่สมิต ผู้จัดการใหญ่ เครือโรงแรม 137 พิลลาร์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ได้รับการติดต่อจากรายการโทรทัศน์ยอดนิยม “The Today Show with Hoda and Jenna” ที่ออกอากาศช่วงเช้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้นำเสนอแง่มุมที่น่าสนใจ และมีเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในตอนที่กล่าวถึงประเทศไทย คุณแอนได้เลือกนำเสนอศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้ เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ และเป็นศูนย์ที่ไม่อนุญาตให้มีการขึ้นขี่บนหลังช้าง ซึ่งในตอนแรกจะเป็นเพียงการเข้าไปขอถ่ายทำวิดีโอสั้น แต่หลังจากที่คุณแอนได้สัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจ ได้ใกล้ชิดกับโขลงช้าง และได้สัมภาษณ์คุณแสงเดือนซึ่งเป็นหนึ่งในการถ่ายทำวิดีโอในวันนั้น ทำให้คุณแอนเกิดความคิดที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่า และมีความหมายเหล่านี้ให้แก่แขกที่เข้าพักภายในโรงแรมฯทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ได้รับฟัง และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือขึ้นในระยะยาว คุณแอนจึงได้เริ่มระดมทุนเพื่อนำเงินไปสนับสนุนโครงการที่คุณแสงเดือน และทีมงานได้ทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจให้กับการดูแลช้าง และสัตว์ต่างๆ ที่อยู่ภายในศูนย์แห่งนี้

โครงการนี้ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันช้างโลก ทางโรงแรมฯ เปิดโอกาสให้แขกที่เข้าพักได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ โดยสามารถเลือกบริจาคได้ตั้งแต่จำนวนเงิน 100 บาท 300 บาท หรือ 700 บาทต่อคืน หรือสามารถบริจาคได้มากกว่าจำนวนเงินที่ระบุไว้ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้เข้าพักกับทางโรงแรมฯ ก็สามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินได้เช่นกัน เงินบริจาคจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดย 90% ของยอดบริจาคจะถูกนำไปช่วยเหลือโครงการอนุรักษ์ช้าง และอีก 10% จะนำเข้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่า โดยผู้บริจาคจะได้รับใบเสร็จรับเงินและใบประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยศูนย์บริบาลช้างเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค

บ้านไม้สักที่ตั้งอยู่ที่โรงแรม 137 พิลลาร์ เฮาส์ เชียงใหม่ ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทบอร์เนียว จำกัดของประเทศอังกฤษ ที่เข้ามาทำธุรกิจค้าไม้สักอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย จึงทำให้มีการใช้ช้างจำนวนมากเพื่อเคลื่อนย้ายไม้สักออกจากป่า ซึ่งในปัจจุบันการค้าไม้สัก และการใช้แรงงานช้างถือเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นที่น่าเสียใจที่ธุรกิจและการกระทำนี้ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับในเวลานั้น แต่กลับได้รับการสนับสนุนและมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

“ทีมผู้บริหาร และพนักงานของเรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการทำงานของเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์คอย่างเต็มที่ และเพื่อให้การสนับสนุนนี้เกิดขึ้นได้ในระยะยาว ทางเราจึงได้เริ่มระดมทุนผ่านการรับบริจาค เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ช้าง และร่วมรณรงณ์การสร้างจิตสำนึกในการดูแล และปกป้องโลก ด้วยการช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ผืนป่าสีเขียว ณ ศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้” กล่าวโดย คุณแอน แอโร่สมิต

ทางโรงแรมฯ ได้จัดทำหนังสือคู่มือที่บรรจุข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างเครือโรงแรม 137 พิลลาร์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท และศูนย์บริบาลช้าง เอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค รวมถึงเรื่องราวของช้างสองเชือกที่เพิ่งได้รับความช่วยเหลือ และข้อมูลการทำงานภายในศุนย์แห่งนี้ ก็จะถูกบอกเล่าผ่านหนังสือคู่มือเล่มนี้ ที่จะถูกวางอยู่ภายในห้องสวีททุกห้องของโรงแรม 137 พิลลาร์ ทั้งในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งแขกสามารถนำกลับไปเป็นของที่ระลึกได้

สำหรับท่านที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การไปเยือน เพื่อสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิด และยังได้เรียนรู้เรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้น แพคเกจกิจกรรมมีให้เลือก ทั้งในรูปแบบครึ่งวัน และเต็มวัน ในราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อผู้ใหญ่ 1 ท่าน และราคา 1,750 บาทสำหรับเด็กอายุระหว่าง 2-11 ปี

แพคเกจกิจกรรมที่ศูนย์บริบาลช้างเอลลิแฟนท์ เนเจอร์ปาร์ค

● ชมช้างใช้ชีวิตอย่างอิสระจากบนสกายวอล์ก: โขลงช้างที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางศูนย์ จะสามารถกิน เดินเที่ยวเล่น และดำรงชีวิตท่ามกลางธรรมชาติโดยปราศจากการล่ามโซ่ ภายในปางมีบริเวณอันกว้างใหญ่ มีแม่น้ำใสสะอาด และบ่อโคลนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ช้างได้ผ่อนคลายระหว่างวัน

● เรียนรู้วิถีชีวิตของโขลงช้าง: เดินชมบรรยากาศรอบๆปางช้าง และเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในโขลง รวมไปถึงการรับฟังเรื่องราว และวิวัฒนาการของช้างแต่ละเชือก

● รับประทานอาหารกลางวัน: อิ่มอร่อยกับเมนูมังสวิรัต ที่มีให้เลือกทั้งสไตล์เอเชีย และตะวันตก

● ชมการอาบน้ำช้าง: ติดตามมัคคุเทศก์ และควาญ เพื่อพาช้างตัวใหญ่ใจดีไปยังแม่น้ำที่ล้อมรอบบริเวณอันกว้างใหญ่ของปางช้าง พร้อมนั่งชมช้างเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ และใช้งวงพ่นน้ำใส่กัน จากบริเวณริมแม่น้ำ

●เรียนรู้การเข้าสังคมของช้าง: ชมการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างช้างในโขลง บ้างก็พากันลงเล่นในบ่อโคลน และพอกตัวด้วยทรายหลังจากลงอาบน้ำในแม่น้ำ

● เยี่ยมสัตว์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางศูนย์: เยี่ยมชมโครงการช่วยเหลือและอุปการะสุนัข อาณาจักรแมวที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางศูนย์ พร้อมฟังเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้น รวมไปถึงสัตว์ชนิดอื่นๆอีกจำนวนมาก ซึ่งรวมถึง ม้า และควาย

● สิ่งที่ต้องนำติดตัวมาในวันทำกิจกรรม: หมวก ครีมกันแดด รองเท้าที่ใส่สบายไม่มีส้น เสปรย์พ่นกันแมลง กล้องถ่ายรูป กระติกน้ำดื่มแบบพกพา (เสื้อคลุมกันฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม )

● สิ่งที่คุณจะได้รับจากแพคเกจ:มื้อกลางวันแบบมังสวิรัต รถรับ-ส่งจากที่พัก ค่าเข้าชมปางช้างพร้อมทำกิจกรรม และค่ามัคคุเทศก์สำหรับคอยดูแลตลอดทริป

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7%

หนังสือคู่มือ – กดที่ลิ้งค์เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ https://anyflip.com/nzjow/kdnv/

สำหรับท่านที่สนใจร่วมบริจาคโครงการอนุรักษ์ช้าง และฟื้นฟูผืนป่าสีเขียว สามารถกดที่ลิ้งค์ด้านล่าง:

http://spot.fund/137PillarsENP

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำรองห้องพัก หรือร่วมบริจาค กรุณาติดต่อ:

โรงแรม 137 พิลลาร์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

โทร: 053 249 339

อีเมล: stay@137pillarshotels.com

เว็บไซต์: www.137pillarshotels.com

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

คุณอาจจะสนใจ

Bangkok Trading Post Bistro & Deli...

อ่านเพิ่มเติม | ดาวน์โหลด

137 Pillars donates to Chaipattana...

อ่านเพิ่มเติม | ดาวน์โหลด

Artists to Take Over 137 Pillars Suites...

อ่านเพิ่มเติม | ดาวน์โหลด

แสดงแผนที่